Mobil-Gov - teljes elektronikus önkormányzati ügyintézést lehetővé tévő mobil e-ügyintézési rendszer kifejlesztése

A MobilGov projektet a hazai informatikai területén magasan jegyzett társaságok, az Első Magyar e- Közigazgatási, Informatikai és Innovációs Klaszter tagjaiból alakult Kft. keretein belül valósítják meg. Ennek a társaságnak a MobilGov projekt keretein belül meghatározó tagja a Geoview Systems Kft. is. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pályázat kódszáma: GOP-2008-1.2.1. A projekt időtartama: 2010.01.04 - 2011.08.31.

A Támogató Gazdaságfejlesztési Operatív Program (OP) keretén belül az Innovációs Klaszterek támogatására kiirt pályázatok egyik nyertese az a koncepció, amely a teljes elektronikus önkormányzati ügyintézést lehetővé tévő mobil e-ügyintézési rendszer kialakításra irányul. A projekt során létrehozott eredmény a közigazgatás feladataihoz és a felhasználói igényekhez illeszkedő, jól strukturált, a felhasználókat központba helyező, egyben igény szerint testre szabható információs rendszert jelent. Ezáltal a lehető legszélesebb felhasználói kör távoli hozzáférését biztosítja a feladatokhoz illeszkedő, különböző bonyolultságú funkcionalitást megvalósító információs rendszerek kiépítésén keresztül.

A mobil eszközök elterjedtsége hazánkban jelenleg olyan mértékű, amely az ügyfélbázist vizsgálva gyakorlatilag teljes lefedettséget jelent. Jelen projekt ezt a jelenséget felismerve jelölte ki a fejlesztés céljait. A projektet megvalósítók szerint a közigazgatási ügyek elektronikus úton történő ügyintézésében evolúciós változást jelent egy teljes interakciót biztosító technológia bevezetése, az egyének életviteléhez illeszkedő mobil eszközök felhasználásával. A mobilkészüléken indított ügyintézés proaktív lehetőségeit fokozza bizonyos társadalmi rétegek és csoportok számára a statikusabb számítógépeken igénybe vett internethez képest testhezállóbb, és könnyebb hozzáférést biztosító mobil technológia révén. A jelenlegi trendeknek megfelelően az okos telefonok terjedésével erősebb beágyazódás és a korábbiaknál intenzívebb felhasználói gyakoriság várható az un. e-ügyintézés területén. Az mobilügyintézés irányába tett lépésekre az elmúlt években is volt példa, de ezek egyelőre a közigazgatási folyamatok összetettsége miatt nem tudtak technológiai áttörést hozni, és jobbára csak szervezési vagy lokális szinten maradtak. Ez azt jelenti, hogy mobil, jó esetben internet képes berendezésekről nem történhetett ügykezdeményezés, ezen a szinten ügyfolyamat-követés ügymenedzselés teljességgel elmaradt, a megoldások mindössze az SMS értesítés szintjén maradtak meg.

A projekt célkitűzése olyan innovatív technológia megoldás kidolgozása és bevezetése, amely az ügyintézés és ügykezelés során a legmagasabb interaktivitási szintet éri el úgy, hogy a webes eszközök mellett, mobil eszközökön is biztosítja az elektronikus ügyintézés feltételeit.  A megoldás kulcsa az építőkocka elv, amely a különböző funkcionalitású elemek összekapcsolásával és folyamatba illesztésével éri el célját. A már üzemelő szakrendszerek mobil kiegészítésekkel történő ellátása esetén megválasztható a felhasználni kívánt funkcionalitások köre. A rendelkezésre álló funkcionalitások tetszőleges mértékben használhatóak fel az adott környezet igényeit figyelembe véve. Lehetőség van a minimális csatolástól a komplex, teljes folyamatok kidolgozását megvalósító rendszerek kidolgozásáig minden olyan megvalósításra, amelyet az elérhető építőkockák biztosítani tudnak. Amennyiben a megvalósítás során a magasabb integráltsági fok kerül kialakításra, rendelkezésre áll egy grafikus környezet, amelyben az építőkockák folyamatokba történő szervezése nagy hatékonysággal az igény szerint differenciált szinten megoldható. A számítógépek használatának nagyobb variációs lehetőségei helyett, vagy akár azok mellett is, az ügyintézés leegyszerűsíthető, a mobilkészülékek által biztosítható funkció készlettel. Ezek a funkciók olyan folyamat független tevékenységeket kezelnek egy egységben, mint a titkosítás, aláírás, egyedi azonosító kezelése. Ez a funkcionalitás egy speciális alkalmazásban jelenik meg, amely több, jelenleg népszerű okos telefon platformra lett kifejlesztve (Android, WP7, iOs).  Akár az alkalmazói, vagy felhasználói oldalt tekintve a mobileszközök alkalmazása révén, az életvitelszerű felhasználást biztosítva, hatósági ügytípustól függően egyes ügyeknél, magas fokú automatizáltság érhető el. Olyan innovatív megoldást jelent, mind a közigazgatási hivatal (önkormányzat), mind a lakosság, mind a gazdasági társaságok számára, amely megfelelő jogszabályi támogatottság mellett jelentős ügyfél elégedettséget generálhat. Ezt a folyamatot jelentős mértékben indukálja az okos telefonok piacát jellemző penetrációs hullám,

Azonosítószám: 
GOP-2008-1.2.1-08-2009-0019
Projekt kezdete: 
2010, január 4
Projekt vége: 
2011, augusztus 31