Kooperatív, jelentős hazai és export értékesítési potenciállal bíró szolgáltatás- és technológia fejlesztés cloud architektúrán

Innovációs és kutatási fejlesztések a Geoview Systems Kft.-nél:

Kooperatív, jelentős hazai és exportértékesítési potenciállal bíró szolgáltatás- és technológiafejlesztés cloud architektúrán

A Szilícium Mező Klaszter a Debreceni Egyetem (DE) köré települő cégek együttműködésének eredményeként jött létre, majd több eredményes projekt megvalósulását követően 2010-ben szerezte meg az akkreditációt. A klaszter céljai és tevékenysége illeszkednek az Uniós és a régiós innovációs stratégiákhoz, amelyek mindegyikében kulcsterület az infokommunikáció.

Jelen kutatás-fejlesztési projekt GOP-2009-1.2.1küldetése a kollaborációs megoldások terjesztése a közigazgatási alkalmazási területen. A kollaborációs megoldások terjeszkedése az elmúlt években nemzetközi szinten ugrásszerűen megindult, de hazai viszonylatban még kevésbé elterjedt. Célunk, hogy a megfelelő szakmai támogatás mellett olyan gyakorlati alkalmazási lehetőségeket hozzunk létre, amelyek segítenek a technológia terjesztésében.

 

A projekt során alapvető fejlesztési technológiákat vizsgálunk, majd ezeket az eredményeket felhasználva kollaborációs mintarendszereket hozunk létre.

A vizsgált fejlesztési technológiák:

·         Dinamikus adatszerkezetek kezelésének módszertana

·         CQRS módszertani kutatás

·         EventSourcing módszertani kutatás

Az önkormányzati kollaborációs mintarendszerek:

·         Önkormányzati WIW

·         Absztrakt döntéstámogató keretrendszer és mintaalkalmazás

·         Virtuális műhely

·         Önkormányzati bérlakás pályáztatás

·         Katasztrófavédelmi nyilvántartások megosztása

 

Az Önkormányzati WIW rendszer egy összetett és szerteágazó komplex megoldás, amelynek célja a közigazgatási kollaborációs lehetőségek egy részének bemutatása. A megoldás alapja egy webes tartalomkezelő keretalkalmazás, amelyre számos speciális modul kapcsolódik. A moduláris felépítés nyitott, azaz továbbfejlesztésként számos új szolgáltatás kapcsolható hozzá, illetve alakítható ki.

 

Az absztrakt döntéstámogató rendszer fejlesztésének célja egy olyan alkalmazás magjának kialakítása, amelyet stabil alapként kezelve, kisebb egyedi fejlesztésekkel és paraméterezéssel konkrét megoldások alakíthatóak ki. A rendszer működéséről általánosságban elmondható, hogy minden döntési folyamatot egységesen egy előterjesztés indít el, amelynek rögzítésekor hozzárendelhetők a döntésben résztvevő felhasználók (vagy felhasználói csoportok), illetve az egyes döntési szintek. Minden döntési szintnek van egy input és output csomagja, amely az egyes vélemények, dokumentumok, eredmények, statisztikák, stb. együttese. Minden csomagnak van egy meta-adatrésze, amely a keresési és áttekintés funkciókat könnyítheti meg.

Az alapvető cél az, hogy a döntésben résztvevő szereplők munkáját megkönnyítsük, és egy olyan eszközt biztosítsunk számukra, amely minden szükséges információt rendszerezetten és monitorozhatóan kezel. A kialakítandó megoldás alkalmas arra, hogy a rendszer megfeleljen minden olyan környezetben, ahol hasonló hierarchikus felépítést követve kell bemenő adatok alapján egy kiértékelést végezni.

A magyar önkormányzatok közül igen csekély azoknak a száma, amelyek elmondhatják, hogy az egyes államigazgatási-szakmai feladatok elvégzése közben még sohasem ütközött jogszabály értelmezési problémába, illetve, hogy ne lenne néhány javaslata egyes jogszabályok átgondolásával, esetleges megreformálásával kapcsolatban. Ennek érvényesítése azonban rendkívül körülményes a jelenlegi helyzetben és sokszor futnak zátonyra a kezdeményezések. Ennek oka egyrészt a hazai törvény-, illetve jogszabályalkotás folyamatának merevsége, másrészt a kollaborációs munkát segítő platformok hiánya. A virtuális műhely egy olyan komplex megoldás, amely teret ad mind a vertikális, mind pedig a horizontális szakmai együttműködésnek.

Az alkalmazás alapvetően a bérlakások pályáztatására, az ezzel kapcsolatos ügyintézés segítésére fókuszál. Mivel az internet hozzáférés napjainkban inkább csak generációs kérdés, és nem anyagi feltételek korlátozzák, ezért elsődleges célterülete a fejlesztésnek, a jelenleg működő önkormányzati bérlakás vagyon kezelésének segítése webes eszközökkel, interaktív módon. Szociális helyzettől függetlenül a fiatal lakosság (30 év alattiak túlnyomó része) igényli és el is éri az internetet ügyei intézéséhez, kézenfekvő hogy érdemes szociális helyzettől függetlenül megoldásokat szállítani erre a területre. Egyrészt az információ, sokkal szélesebb körben elérhetővé válik, másrészt a bérlakáshoz jutás feltételei és az értelmezési problémák is könnyebben és gyorsabban feloldhatóak egy ilyen jellegű célalkalmazás használatával. A teljes rendszer egyik pillérét jelentő wiw alapú megvalósítás és a hozzá kapcsolódó fórum centrikus megközelítés egyértelmű lehetőséget biztosít a hivatali ügyintézés leegyszerűsítésére.

A közelmúlt időjárási és ipari katasztrófaeseményei rávilágítottak arra, hogy mindenki kerülhet katasztrófa esemény közelébe illetve lehet annak érintettje és kárvallottja. Ezek az események minden alkalommal azonnali és gyors beavatkozást igényeltek. A híradások alapján megállapítható volt, hogy a segítség többször nem olyan formában érkezett, ahogy az a leghatékonyabb lehetett volna. Több esetben érkeztek kérések az érintett települések illetve a mentési munkákban résztvevő intézmények képviselőitől különböző erőforrásokat keresve. Ezek az erőforrás igények általában szabad munkaerőt, védekezéshez szükséges anyagokat (pl. homokzsákok), gépeket (szállítóeszközök rakodó gépek, vízi járművek), élelmiszert, takarókat, szállás lehetőségeket jelentettek. Azok az önkormányzatok, amelyek az épp bajba jutott településekhez hasonló fenyegetettségnek vannak kitéve, rendelkeznek ilyen erőforrásokkal. Ezek az erőforrások vészhelyzeti beavatkozás esetén felhasználhatóak lennének, amennyiben ezt az érintettek felajánlják illetve más esetekben ők is részesülhetnének ezen erőforrásokból. Ez az erőforrás megosztás és felajánlás általában a kiépített hivatali, önkormányzati kapcsolatokra építhető nagy hatékonysággal. Jelen fejlesztési megoldás erre alapozva kíván egy olyan platformot biztosítani, amely lehetőséget biztosít a kapcsolatok kezelésére, elsősorban új kapcsolatok kialakítását helyezve a fókuszba.

Azonosítószám: 
GOP-1.2.1-09-2010-0020
Projekt kezdete: 
2011, január 1
Projekt vége: 
2013, január 1