Azonosítószám
GOP-1.3-1-11/B-2011-0037

A projekt elsődleges célja a veszélyhelyzet kezelés magas fokú műszaki támogatása és megvalósítása kiemelt létesítményekben. A feladat kapcsán azonosíthatóak olyan feladatok és elvárások, amelyek a működési környezet (vállalkozás, létesítmény) profiljától függetlenül felmerülnek minden érintett esetén. A fejlesztési és kutatási tevékenység végrehajtása során következetesen egy több modulból álló rugalmas rendszer kialakítása volt a cél. A legfontosabb követelményeknek a magas rendelkezésre állást és egységesített beavatkozási lehetőség biztosítását tekintettük. A rendszer az alább felsorolt főbb komponensekből épül fel:

Egy folyamatmodellező eszköz, amely a fejlesztések könnyen átlátható alapokra helyezését és ellenőrizhetőségét szolgálja az eddigi papír illetve az elektronikus dokumentum alapú szabályozások, központi adatbázisra alapuló, elemző, lekérdező és optimalizációs szolgáltatásokat biztosító eszközzel történő feldolgozásával. Ezen eszköz segítségével nem csak a megoldás kidolgozása és a követelményeknek történő megfelelősége ellenőrizhető könnyebben, hanem lehetőség nyílik a folyamat-összefüggések alapján történő fontossági sorrendek megállapítására és az esetleges továbbfejlesztési irányok szükségletekhez kötött meghatározására.

A rendszer része egy eseményindítást támogató modul, amely a káresemények elhárításának indításához kapcsolódó híradós (diszpécseri) tevékenységi részfolyamatok egységes folyamatba konszolidálását végzi elsődlegesen. Része egy a híradós munkáját támogató válasz-vezérelt alkalmazás kialakítása, mely automatikusan kitölti a megfelelően tipizált káreset felvételi lapokat. A kialakítandó alkalmazás egységes szerkezetben és keretben támogatja egyrészt a különböző érzékelő és jelző eszközökről érkező jelzések (automatikus helymeghatározás), másrészt a telefonos bejelentések alapján (operátori helybehatárolás) történő káreset felvételi lap elkészítését.

A megvalósítás további eleme a beavatkozás támogató funkció, melynek célja egy GIS alapú rendszer kialakítása és kiegészítése például tűzoltóság-specifikus elemekkel. Erre alapozva, kialakítható a beavatkozás helyszíni nyomon követhetőségének biztosítása különböző támogató modulok kialakításával. Ennek része a rendelkezésre álló technikai eszközök és a hozzá tartozó személyzet összerendelése, eszközadminisztráció, térképi követés.

A rendszer része egy helyszín specifikus szakértői támogató funkció, amely az adott létesítmény rendszerének tűzoltósági elemekkel bővített GIS adatbázisára alapozva szolgáltat adatokat. Egy megadott hely választott körzetében található elemek típus szerinti leválogatása, és térképen/alaprajzon történő megjelenítése az elsődleges tevékenység. Továbbá az adott elem vagy elemek tulajdonságainak listában történő megjelenítése a kárelhárításban és annak irányításában résztvevők számára, mint döntéstámogató adathalmaz.

Kialakításra kerül egy tudásbázis, amely első alap elemeként a veszélyes anyagok, létesítmény specifikus keresőmotorral ellátott katalógusát határoztuk meg. A katalógus célja, a létesítményben tárolt, kezelt és felhasználásra kerülő veszélyes anyagok helyszínhez kötött információinak biztosítása a lehetséges veszélytípusok megjelenítésével.

Elérhető a rendszerben egy eseményrögzítési funkció csoport, a gyakorlatok és valós események során végrehajtott beavatkozásokhoz köthető hang, kép illetve informatikai események mentésére. A funkció biztosít alapot a veszélyhelyzet kezelési tevékenység szofisztikáltabb kialakításához.

Továbbá elérhető a rendszerben egy kiértékelő funkció csoport, amely a rögzített események alapján végrehajtott utólagos elemzések felülete.