Azonosítószám
GOP-1.3.1-10/A-2010-0014

A szolgálatvezénylés és a megfelelő jogosítvánnyal rendelkező, kvalifikált humánerő feladathoz kapcsolása, az adott időpillanatban szükséges humánkapacitás rendelkezésre állítása, szervezése, menedzselése számos területen kiemelt jelentőséggel bír. Az adott időpontban bevethető erőforrásoknak mindenkor a tervezhető szolgálatvezénylés az alapja. A rendvédelmi, katasztrófavédelmi vagyon- és életvédelmi szervek ügyeleti munkájának koordinációja, irányítása a vonatkozó jogszabályok, rendeletek kontextusában nem egyszerű feladat. A humán erőforrások az elvégzendő feladathoz rendelése során egyidejűleg többes szempontrendszernek kell megfelelni, amely követelmények teljesítése alapvetően meghatározza azon személyek körét, akik a feladat ellátásra kijelölhetők.

Az összetett menedzsment probléma kezelése érdekében a Geoview Systems Integrált Humánerőforrás Vezénylési és Kezelési Rendszert fejleszt, amelynek segítségével egységes informatikai környezetben valósítható meg a munkavállalók munkaidő beosztásával kapcsolatos összes feladat: a tervezés, az adminisztrálás, a dokumentálás, miközben a rendszer figyelembe veszi az aktuális jogkörnyezeti és szervezeti szintű szabályokat.

A fejlesztés során létrehozott Integrált Elektronikus Humánerőforrás Kezelési és Vezénylési Rendszer egyedülálló megoldást jelent mind a hazai, mind a nemzetközi piacon, mert a potenciális felhasználói területeken a gyorsan változó feltételek esetén is a humánerőforrás menedzselésnek új, elektronikusan támogatott módszertani keretét teremti meg.