Projekt szerződésszáma

2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00164

Projekt címe

Komplex energetikai menedzsment és tárolás elszámolása blockchain alapon

Kedvezményezett(ek)(*) rövid és teljes megnevezése

(1) konzorciumvezető

GEOVIEW SYSTEMS Kft.

(2)

(3)

(4)

(5)

Smart Service Kft.

 

 

 

Projekt szerződött támogatási összege (Ft)

497 448 507,- Ft

Projekt szerződött összköltsége (Ft)

651 178 460,- Ft

A szakmai beszámolóval érintett mérföldkő kezdete és vége (dátum)

2021.01.01. – 2021.12.31.

Projektvezető neve

Farkas Zoltán

 

Tartalmi összefoglaló

Jelen projektünk célja egy olyan elektromos töltőhálózat menedzselő platform létrehozása, amelynek segítségével megoldható lesz a

az elektromos autók villamosenergia tárolási képességeinek és mobilitásának köszönhetően egy komplex energetikai menedzsment

rendszerben elszámolni az elektromos autókon keresztül értékesíthető szabad energiamennyiséget. Cégünk, a GEOVIEW SYSTEMS

Kft. egy 100%-os mértékben magyar tulajdonosi körrel rendelkező információ technológiai vállalkozás, amely rendelkezik a projekt

megvalósításához szükséges IT szakember gárdával, és számos kutatási fejlesztési tapasztalattal, azonban a projekt eredményes

megvalósításához szükségszerűen be kell vonnunk egy olyan konzorciumi partnert, aki az energetikai területen is szakértelemmel

rendelkezik, így vontuk be konzorciumi partnerként a Smart Service Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft-t. Az elkészülő

végtermék a jelen pályázati Felhívás céljaival teljes összhangban jelentős gazdasági tényezőket is hordoz magában. Vásárlói

motivációt jelenthet az elektromos autók irányába, hogy további költségcsökkentő hatást tud elérni a robbanó motoros

gépjárművökhöz képest a most jelenlévő gazdasági előnyök mellett. Az un powerbankéént szolgáló EV-vel lehetőség nyílik az

energiát értékesíteni magasabb áron mint amennyiért beszereztük vagy előállítottuk. Ez 5-10 éves használat esetén jelentős akár 20-

30% költség csökkentést jelenthet a gépjármű árból, hiszen lehetőség nyílik a gépjárművünkkel bevételt generálni. A megoldás

alapvetően az energia piacra fog nagy hatást gyakorolni egy jelenleg meglévő űrt betölteni az energetikai szolgáltató és az üzleti és

magánszemélyek közé kíván belépni, mint új szereplő. Az új üzletág iparágon belül költségcsökkentést fog hozni minden

résztvevőnek és bizonyos esetekben új bevételi forrásokat fog generálni. A termék megteremti a win-win szituációt mindenki

számára. Azonban a megoldás minden létező iparágra hatást tud gyakorolni, hiszen nem létezik gyártás se szellemi se fizikai energia

nélkül, és alapvetően az energetikai kiadások % csökkenését fogja eredményezni a termék piacra jutása. A megoldás kiváló

promóciós eszköz az elektromos autó értékesítéshez, hiszen a legnagyobb mozgató erő egy EV vásárlásnál a jelentős fenntartási és

üzemeltetési költség különbség a hagyományos motorú gépjárművekhez képest. A megoldásunk ehhez járul hozzá egy újabb

motiváló faktorral, az áram értékesítésének lehetőségével. A termék rögtön az egész EU területén használhatóvá válik hiszen töltő

márka független és a jelenlegi infrastruktúrán is azonnal üzembe helyezhető.

 

Tartalmi összefoglaló angolul:

 

The aim of this project is to create an electric charging network management platform that will help to account for the unused free

energy that can be sold through electric cars through a complex energy management system, thanks to the electricity storage

capacity and mobility of electric cars. Our company, GEOVIEW SYSTEMS Kft. Is an information technology company with a 100%

Hungarian ownership, which has the IT expert team necessary for the implementation of the project, and has many research

development experiences. However we must involve a consortium partner for the successful implementation of the project, who has

expertise in the field of energy. Therefor we partnered up with Smart Service Computer Development and Service Ltd as a consortium

partner. The final product will also carry significant economic factors in full compliance with the objectives of this Call for Proposals.

Customers will be more motivated to buy electric cars to achieve additional cost-reducing effects adding to the economic benefits

that are already present compared to explosive motor vehicles. The so called "EV power bank" has the potential to sell energy at a

higher price than we have purchased or produced. This can mean a significant cost reduction of up to 20-30% on vehicle prices

taking in consideration for 5-10 years of use, as it is possible to generate revenue with our vehicle. The solution will have a major

impact on the energy market to fill in an existing gap between the energy provider and business, private individuals as a new player.

The new business line in the industry will bring cost reductions to all participants within the industry and in some cases will generate

new revenue sources. The product creates a win-win situation for everyone. However, the solution can have an impact on all existing

industries, as there is no intellectual or physical production without energy, therefor the product's market entry will result in a

decrease in energy costs in all industry. The solution is an excellent promotional tool for selling electric cars, as the biggest driving

force behind buying an EV's is the significant difference in maintenance and operating costs compared to conventional motor

vehicles. Our solution contributes to this with a new motivating factor, with the opportunity to sell electricity. The product can be

used immediately across the EU, as it is charger brand independent and can be deployed immediately on the existing infrastructure.

 

Azonosítószám
2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00164
Projekt kezdete
Projekt vége