Azonosítószám
GOP-1.1.2-07/1-2008-0001

Debreceni Informatikai Kutató-fejlesztő Központ (DIKfK) Non-profit Kft. Projektje

 

Igazi konzorcionális megoldás több megvalósító tudását, kompetenciáját  ötvözi

A Debreceni Informatikai Kutató-fejlesztő Központ Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaságot hat tulajdonos alapította 2007. december 17-én, kifejezetten kutatási és fejlesztési tevékenységek elvégzésére.

Az alapítók célja, hogy az információtechnológia területén, nagy hozzáadott értékű K+F részprojektek megvalósítása útján olyan piaci szereplőt hozzanak létre a régió kutatási-fejlesztési szolgáltatásainak piacán, amely kimagasló minőségben tudja kiszolgálni az üzleti és tudományos szférából érkező megrendelőit. Innovatív termékek létrehozásának tapasztalatával és egyetemi háttérrel egyedülálló kompetenciaközpont jön létre, mely nemzetközileg is piacosítható eredményeket termel már a projekt során is.

A „Központ „alapítói:

 • Debreceni Egyetem
 • GEOVIEW SYSTEMS Kft.
 • ISH Kft.
 • Corvex Zrt.
 • ORGWARE Kft.
 • NetLock Kft.

A közösen végzett projekt küldetése, hogy a Debreceni Informatikai Kutató-fejlesztő Központ Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaságot meghatározó szereplővé fejlessze az Észak Alföldi Régió kutatási és fejlesztési szolgáltatásainak piacán a következők célok elérésén keresztül

 • egyedülálló kompetenciaközpont kifejlesztése posztdoktorok és Ph.D hallgatók alkalmazásával;
 • a szakmai eredmények folyamatos visszacsatolása a felsőfokú műszaki és természettudományos képzésbe;
 • magas színvonalú szolgáltatások nyújtása a megrendelőknek;
 • közreműködés nemzetközileg is innovatív, üzletileg hasznosítható termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztésében.

A projekt megvalósítása során a legjobb hatékonyság elérése céljából, a projekt résztvevők egyes részprojektek tekintetében kialakítják az együttműködés formáit, illetve azokat a területeket ahol a résztvevők a kompetenciák tekintetében a legmagasabb hozzáadott értéket adják. A továbbiakban a projekt azon területei kerülnek ismertetésre, amelyekben a cégünk részt vesz.

Web alapú szolgáltatások kialakítása felsőoktatási integrált adatbázisra építve részprojekt

A projekt célja olyan nemzetközileg (elsősorban a Közép-Kelet Európai térségben) is piacképes WEB alapú szolgáltatások kifejlesztése, amely komoly hozzáadott értéket jelent a jelenleg elérhető szolgáltatásokhoz képest.

A projekt során az elméleti kutatásokra alapozva elkészítjük a létrehozandó informatikai megoldás rendszertervét, ezt követően kifejlesztjük a prototípust amely elkészítése során folyamatosan teszteljük az egyes elkészülő modulokat, majd a végterméket is intenzív tesztnek vetjük alá. Legvégül a különböző adatbázisok rendelkezésre állásának függvényében egy pilot (demo) üzemelést hajtunk végre a kifejlesztett termékkel.

 

 

Regionális térinformatikai rendszer és térségi integrált adatbázis részprojekt

A projekt célja a regionális térinformatikai portál kialakítását elősegítő kvázi szabvány és ajánlás létrehozása, mely egységes interoperábilis megoldás biztosít a különböző regionális térinformatikai portálok elkészítéséhez, illetve a létezőkkel történő kapcsolódási felületek kialakításában. A projekt során az elméleti kutatásokra alapozva, elkészítjük a létrehozandó regionális térinformatikai megoldás rendszertervét, ezt követően kifejlesztjük a prototípust, amely elkészítése során folyamatosan teszteljük az egyes elkészülő térinformatikai modulokat, majd a végterméket is intenzív tesztnek vetjük alá. Legvégül a különböző adatbázisok rendelkezésre állásának függvényében egy pilot (demo) üzemelést hajtunk végre a kifejlesztett termékkel.

 

Desztináció menedzsment (intelligens turisztikai rendszerek) részprojekt

A projekt célja olyan megoldás, amelynek kialakítása során megtörténik a nemzetközi legjobb gyakorlatok feltérképezése, illetve az azokhoz kapcsolódó több szempontú elemzések elkészítése (hasznosság, elterjedtség, stb.) szempontok szerint. A nemzetközi gyakorlati ajánlások és a kvázi szabványok összegyűjtése és rendszerezése után új ajánlások és kváziszabványok készülnek. Az előzőekre építve interoperábilis regionális helyfüggő desztináció menedzsment rendszerek valósíthatók meg a NUTS alapján rendszerezett adatbázisokkal.

A regionális helyfüggő desztináció menedzsment kialakítását elősegítő kvázi szabvány és ajánlás, mely egységes interoperábilis megoldást biztosít a különböző desztináció menedzsment elkészítéséhez, illetve a létezőkkel történő kapcsolódási felületek kialakításában. A projekt során az elméleti kutatásokra alapozva, elkészítjük a létrehozandó regionális helyfüggő desztináció menedzsment megoldás rendszertervét, ezt követően kifejlesztjük a prototípust, amely elkészítése során folyamatosan teszteljük az egyes elkészülő modulokat, majd a végterméket is intenzív tesztnek vetjük alá. Legvégül a különböző adatbázisok rendelkezésre állásának függvényében egy pilot (demo) üzemelést hajtunk végre a kifejlesztett termékkel.

 

Integrált ügyfélszolgálat (Contact center) megvalósítása, helyi szolgáltató központ

A részprojekt megvalósítása során célunk mely támogatja:

 • az elektronikus ügyintézés elterjedését  a korszerű info-kommunikációs technológiák használatával;
 • platformjai révén széles társadalmi csoportok számára érhető el, valós ügyfél igényeket kielégítve;
 • fejleszti illetve megteremti a közigazgatási és egyéb szolgáltató intézmények közötti interoperabilitást
 • és racionalizált folyamatokon kialakítását

A projekt során az elméleti kutatásokra kialakított modellekre alapozva, elkészítjük a létrehozandó IKT megoldás rendszertervét, ezt követően kifejlesztjük a prototípust amely elkészítése során folyamatosan teszteljük az egyes elkészülő modulokat, majd a végterméket is intenzív tesztnek vetjük alá. Legvégül a különböző kapcsolódó intézmények rendelkezésre állásának függvényében egy pilot (demo) üzemelést hajtunk végre a kifejlesztett termékkel.

 

e-Learning és elektronikus közösség építés részprojekt

A projekt célja olyan megoldások kifejlesztése, amely a közigazgatáson kívül a piaci szektorban is hasznosítható szolgáltatásokat eredményez. A projekt során az elméleti kutatásokra kialakított modellekre alapozva, elkészítjük a létrehozandó e-közösségi megoldás rendszertervét, ezt követően kifejlesztjük a prototípust, amely elkészítése során folyamatosan teszteljük az egyes elkészülő modulokat, majd a végterméket is intenzív tesztnek vetjük alá. Legvégül a különböző kapcsolódó intézmények rendelkezésre állásának függvényében egy pilot (demo) üzemelést hajtunk végre a kifejlesztett termékkel.

célok megvalósítására egy többszintű lépéssorozat elindítására kerül sor, amely:

 • tartalmazza az érintett közalkalmazotti szféra számára elektronikusan elérhető távoktatási keretrendszer (CMS), tananyag és „vizsgarendszer” elérhetőségét [Képzési szint], továbbá,
 • virtuális oktatási környezetet (VLE) biztosít a résztvevők számára, amelyben egymással és a szakterületet ismerő szakértőkkel konzultálni tudnak;
 • mindenki által használható web-es eszközt (WIKI)  biztosít az anyagok/információ publikálására és szerkesztésére;
 • virtuális jelenlétet biztosít, elektronikus úton megteremti a lehetőséget a helyi / regionális képviseletre, megfelelő jogszabályi és szervezeti adatbázis kiépítésével [Együttműködési és adatbázis-szint] létrehozza;
 • növeli az aktivitást az interneten elérhető interaktív, csoportmunka megoldások kiépítésével, a szakértői munkákba való bekapcsolódáson és a fellelhető anyagok tematikus rendszerezést követő hozzáférhetővé tételén keresztül [Részvételi és munka-szint ];
 •  
 • megteremti az egyes résztvevők együttműködési és egyeztetési technikáinak fejlesztésével a térségi részvétel IKT-kereteit (Hálózatosodás)

 

Tisztelt Hölgyek  és Urak!

Így most az előadásom befejeztével, engedjék meg, hogy kifejezzem köszönetem az Önök részéréről tapasztalható figyelemért. Bízom benne, hogy ugyan ilyen figyelemre számíthatunk, amikor projektjeink alakulásról, sikeres megvalósításáról számolhatok be a következő Jegyző-Közigazgatás konferencián, ugyan itt Siófokon! Várom megtisztelő kérdéseiket.