A hivatali és képviselőtestületi csoportmunka és dokumentumkezelés egységesített megvalósításával azonos kommunikációs platformra hozhatók a hivatal, a testület és az intézmények közötti komplex kommunikációs, végrehajtási és kontroll folyamatok.

Leírás:

A hivatali és képviselőtestületi csoportmunka és dokumentumkezelés egységesített megvalósításával azonos kommunikációs platformra hozhatók a hivatal, a testület és az intézmények közötti komplex kommunikációs, végrehajtási és kontroll folyamatok.

Az e-közgyűlési rendszer célja az önkormányzat rendeletalkotási és határozathozatali feladatainak követése, támogatása. A rendszer végigköveti a közgyűlési folyamatokat, az elsődlegesen megfogalmazott előterjesztési szövegek létrejöttétől, ezek szakmai és jogi fórumokon történő bírálatán és módosításán, a bizottsági üléseken történő tárgyalásokon és véleményalkotáson keresztül, egészen a közgyűlési döntéshozatalig s az így létrejövő joganyag végleges formában való rögzítéséig. A feladatok, egyetlen, az előkészítéstől a végrehajtásig tartó, összetett lépésekből álló folyamattal modellezhetők. A kapcsolódó tevékenységek ilyen folyamat centrikus leképezése és az ismétlődő feladatsorok zárt rendszerbe szervezése révén teljes folyamatvezérlés valósítható meg.

A modern csoportmunka eszköz használatával segíthető az egyes közigazgatási egységeken belül tevékenykedő munkatársak, szereplők együttműködése, kapcsolattartása is. Ez a következő megvalósítási szinteket jelenti:

 • Általános irodai csoportmunka támogatás
  • Levelezés
  • Közös feladatlista, naptár és szervező használat
 • Települési szintű csoportmunka támogatás
  • Polgármesteri hivatal belső munkájának támogatása
  • A hivatalon belüli feladatkiadás adminisztrálása
  • Képviselőtestületi munka támogatására
  • A hivatal és az önkormányzati intézményrendszer együttműködésének támogatására
 • Kistérségi szintű csoportmunka támogatás
  • Kistérségi tanácsülési munka támogatása
  • Kistérségi projektmunka támogatása
  • Kistérségi intézményközi kommunikáció támogatása

Új funkciók: 

 • eszközökben támogatott dokumentum menedzsment
 • dokumentumok verziókövetése
 • dokumentumok ellenőrzött publikálása 

Előnyök:

A megoldás komoly támogatást jelent a képviselő testület, önkormányzati állandó, vagy ad hoc bizottságok munkájának támogatásában, az előterjesztés megalkotásától, a véleményeztetésen, hozzászólások követésén, változatok nyilvántartásán, a kapcsolódó feladatok követésén, vagy az ülések napirendjének megalkotásán keresztül a határozathozatalig.