Az elektronikus szociális ügyintézési rendszer a szociális irodák tevékenységét segítő speciális hatósági ügykezelő rendszer.

Leírás:

Az elektronikus szociális ügyintézési rendszer a szociális irodák tevékenységét segítő speciális hatósági ügykezelő rendszer. A szakalkalmazás a szociális ügyek kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok, önkormányzati hatósági eljárási rendek, szabályok figyelembevételével került kialakításra.

A rugalmas rendszerkialakítás megengedi a szabályozásban történő esetleges változások átvezetését, a szükséges rendszer után hangolások elvégzését. A rendszer un. work-flow, folyamatvezérelt, amely egységekbe szervezi és folyamatban kezeli a beadványokhoz, kérelmekhez kapcsolódó hivatali feladatokat, munkafázisokat.
A rendszer mind a hagyományos, papír alapú, mind az interneten beérkező beadványok kezelésére alkalmas.

A szociális ügyintézési rendszer lehetővé teszi, hogy alkalmazói

  • napra kész módon követni tudják a hozzájuk érkezett, vagy velük kapcsolatban kipostázott dokumentumokat és adatokat
  • lekérdezhessék folyamatban lévő ügyeik listáját és státuszát
  • határozatokat, pénzügyi kifizetéseket, utalásokat indíthassanak

A munkafolyamat támogatása nem tesz különbséget aszerint, hogy a kérvény milyen módon érkezett be vagy került rögzítésre. Természetesen az internetes elérhetőség, további előnyöket jelenthet az ügyfél számára, mint például az adott ügyről való tájékozódás, különböző értesítések, hiánypótlások az interaktív kapcsolat révén. Az internettel nem rendelkezőkhöz ezek az értesítések késedelem nélkül, a szokott módon jutnak el.