A szociális segélyekhez hasonlóan ez a rendszer a gyámoltakhoz és kiskorúakhoz kapcsolódó gondozási, pénzügyi és vagyoni adatokat tartja nyilván.

Leírás: 

A szociális segélyekhez hasonlóan ez a rendszer a gyámoltakhoz és kiskorúakhoz kapcsolódó gondozási, pénzügyi és vagyoni adatokat tartja nyilván.

Jellemzők:

  • hatékony, gyors visszakeresés
  • a több hatósági ügyre kiterjedő összefüggések vizsgálata 
  • iratok, határozatok létrehozása és reprodukálása 
  •  

Előnyök:

  • Az ügyintézési folyamat, a teljes ügykezelési ciklus nyomon követhetősége lépésről-lépésre és annak ellenőrzése
  • Az ügyfél a böngészőn keresztül tájékozódhat a Gyámhivatal tevékenységéről, a gyámhatósághoz tartozó ügytípusokról
  • Az ügyfél interneten keresztül tudja az adott ügytípushoz tartozó ügyleírást, adatlapot kikeresni, majd kitölteni és a rendszer számára elektronikus úton visszaküldeni
  • A beérkezett adatokat, anyagokat a rendszer automatikusan fogadja és azokat az ellátási ügymenetek közé illeszti 
  • Az ügyekkel kapcsolatos változások figyelemmel kísérése, ügykövetés akár hivatalból indított eljárásról, akár ügyfél beadványról van szó 

Az ügyfelek internetes hozzáférését és a hivatal belső munkafolyamatainak támogatását, hasonlóan a többi szakrendszerhez, a kétszintű alkalmazáslogika teremti meg. A rendszerlogika szerint az ügykezeléssel kapcsolatos funkciótámogatást a szolgáltató központban kialakított háttérrendszer, az internetes elérést pedig a publikáló szerver, illetve ügyintézési portál biztosítja, amely a háttérrendszerben képződött adatbázisra támaszkodik.