Az Önkormányzati Támogatások Rendszerével a regisztrációt követően lehetőség nyílik egyedi kérelmek illetve pályázatok benyújtására.

Mi az ÖTR?

Az Önkormányzati Támogatások Rendszerével a regisztrációt követően lehetőség nyílik egyedi kérelmek illetve pályázatok benyújtására.

Háttér:

Az alapok felett rendelkező szakbizottságok eltérő metódust alkalmaznak a támogatási igények benyújtását, valamint a támogatások odaítélésének rendjét illetően. Ennek következtében léteznek pályázatok, pályázati formátumban beadott egyedi kérelmek, illetve előfordul, hogy az igénylők néhány soros kérelemmel (akár szóbeli kérelemmel) fordulnak a szakbizottságokhoz. Az egyedi kérelmek nem vethetőek össze, kevés információt tartalmaznak, illetve az alaki és tartalmi követelményrendszernek sem felelnek meg. Nyilvánvalónak tűnik, hogy az eltérő gyakorlatok nem szolgálják az átláthatóság, kiszámíthatóság, összehasonlíthatóság és esélyegyenlőség követelményeit.

Ezen túl a pályázatok, egyedi kérelmek benyújtása az esetek túlnyomó többségében papír alapon történik, amely benyújtásának módját tekintve elavult, és nem igazodik az országos pályázati rendszerekhez, ahol a pályázatok egyszerűen, gyorsan, internetes felületen keresztül kerülnek benyújtásra. Sok esetben pedig a támogatást igénylő szervezet olyan pályázatot, egyedi kérelmet nyújt be, amelynek célja már megvalósult.

Cél:

Olyan informatikai rendszer létrehozása, amely összefogja a szervezeteket és a pályázatokat. A rendszer legfőbb feladata, hogy a szervezeteket nyilvántartsa, a támogatási lehetőségeket egy helyen elérhetővé tegye, a szervezetek egységes felületen keresztül tudjanak támogatásokat igényelni és napra kész nyilvántartást adjon a támogatásokról az önkormányzatnak.

Előnyök: 

  • valamennyi, az államháztartáson kívülre adott összes forrás átadása szabályozottan történik
  • a bizottságok szabadon elbírálhatják, hogy pályázat útján, vagy egyedi támogatási kérelmek alapján döntenek a támogatásokról
  • a döntéshozó minden támogatási igényhez részletes tájékoztatást kap, így az eddigieknél megalapozottabb döntést hozhat
  • csökkent adminisztrációs teher a szervezetek számára, így átláthatóbb, kiszámíthatóbb a támogatási rendszer
  • az elektronikus felületek használatával az eljárás gyorsabb
  • egyértelmű, hogy mire használható fel a támogatás
  • egyértelmű az elszámolás rendje
  • a rendszer valamennyi kérelmezőnél biztosítja a szervezetekről szóló lakossági tájékoztatást 
  • naprakész, egységes adatbázis a támogatást igénylő szervezetekről, a számukra biztosított támogatások mértékéről és az elszámolási kötelezettség teljesítéséről