A projekt során bevezetett és kialakított új módszerek, K+F eljárások hatékonyabban szolgálják a belvízi megelőzés és védekezés közép- és hosszú távú célját.

Leírás:

Az egyedi belvíz képződési mechanizmus vizsgálatán alapuló, belvíz gyakorisági és veszélyeztetettségi térképet előállító szoftver. Az egyetemek kutatóinak támogatásával megvalósuló projekt nem csak a belvíz előrejelzését és keletkezésének okait feltáró elemzést végzi, hanem támogatja a kártalanítást és a csökkenő felszín alatti vízkészletek pótlását is. A megvalósítás több újdonsággal bír, ezek közül talán a legfontosabb annak a gondolatnak a leképezése, hogy a belvíz nem szükségszerűen jár kárral. Jelentős szerepe lehet akár a csökkenő felszín alatti vízkészletek pótlásában is. Egy ésszerűen kialakított belvízgazdálkodás során pedig, a felesleges vizek megfelelő helyeken való visszatartásával nemcsak a csatornahálózatot tehermentesíthetjük, hanem hasznosítható készleteket is tárolhatunk.

A projekt:

A korszerű, innovatív fejlesztés a belvízvédelmi, belvíz előrejelzési alapadatok feldolgozása és értékelése során figyelembe veszi a belvíz (eddig kevésbé vizsgált) keletkezési sajátosságait, tulajdonságait, így a geológiai, éghajlati, természetföldrajzi, csapadékintenzitási, gazdálkodási ágak hatásait is, és a friss, naprakész területi adatok felhasználásával olyan változatosan paraméterezhető modellt hoz létre, amely a mintaterülettől eltérő adottságú területeken is adaptálható, eredményesen alkalmazható. Mindezen belül több cél és egymásra épülő részeredmény került meghatározásra.

Rendszer funkciók:

  •     igazodik az EU vízügyi keretirányelvhez
  •     tudományosan vizsgálja, újszerű megközelítésben értelmezi, tipizálja a belvíz keletkezését
  •     elemzi, feltárja a belvízképződés geomorfológiai és ortográfiai okait
  •     belvízi elöntési térképet és adatbázisokat hoz létre
  •     korszerű módszertant dolgoz ki a belvíztérképezésre
  •     a rendszer rugalmasan illeszthető, paraméterezhető tetszőleges területekre
  •     kezelőfelülete felhasználóbarát
  •     a program nem csak a kárelhárítást, de a vízkészlet-gazdálkodást, természetvédelmi szempontokat és a hasznosítást is szolgálja

Összességében a projekt során bevezetett és kialakított új módszerek, K+F+I eljárások hatékonyabban szolgálják a belvízi megelőzés és védekezés közép- és hosszú távú célját.