A különféle műveleti és készenléti szolgálatok munkatársainak hatékony kiképzése és továbbképzése kritikus fontosságú.

A különféle műveleti és készenléti szolgálatok munkatársainak kiképzése, továbbképzése és szinten tartó képzése számos nehézséggel küzd, miközben a tudásátadás eredményessége kritikus fontosságú. Baleseti és katasztrófahelyzetek kezelése, bűnügyi műveletek sikere, s akár emberéletek is múlhatnak a kollégák szakszerű, hatékony munkáján.

Erre nyújt megoldást az eAdaptivity, egy új generációs, gyakorlat orientált elektronikus oktatórendszer (eLearning), melynek legfontosabb jellemzői a következők:

  • a tanulót folyamatosan aktivizálja, motiválja, biztosítja az élményszerű tanulást
  • alkalmazkodik az egyes tanulók kompetenciáihoz
  • a tanulási folyamat minden releváns elemét mérhetővé és értékelhetővé teszi az oktatás minőségének fejlesztése céljából

A fenti célokat szolgáló eAdaptivity rendszerünk és az azzal összhangban kidolgozott képzési, tananyag-fejlesztési módszertanunk biztosítja a tanulók alkalmazásképes tudását:

  • a figyelem folyamatos fenntartása, a tanulók hatékony bevonása a képzési folyamatba a magas szintű interakció és a gazdag multimédia használati lehetőségek segítségével
  • lehetőség arra, hogy ugyanazt a tudáshalmazt az egyes tanulók a hozzájuk legjobban illeszkedő tanulási útvonalon és módon sajátítsák el
  • a tananyag elvégzése közben a tanulók tevékenységéről összegyűjtött részletes információk segítségével az előrehaladás pontosabban nyomon követhető, illetve megállapítható, hogy a képzési folyamat mely pontján kell beavatkozni az eredményesebb oktatás érdekében

A rendszer, módszertani és technikai lehetőségeinek köszönhetően a különféle készenléti és műveleti szolgálatok szakembereinek korszerű és hatékony képzésére különösen alkalmas. Könnyű megértést és alkalmazásképes tudást biztosítanak például a hatékony gép-részegység megismertető feladatok, vagy a munkafolyamat/művelet egyes lépéseit külön-külön bemutató és gyakoroltató interaktív videó-sorozat modul, amely nem csak lineáris logikát, hanem elágazó munkafolyamatokat is képes kezelni. Az így felépített elektronikus tananyagok segítségével a gyakorlatokon már jóval tájékozottabb tanulók jelenhetnek meg, s konkrét, alkalmazható tudással kezdhetik meg a gyakorlati foglalkozásokat. A Geoview eAdaptivity rendszert és tananyagokat már sikerrel alkalmazzák a Paksi Atomerőmű Tűzoltóságánál, a vasúti szakmában, illetve ez a rendszer az alapja az épülő Nemzeti Közoktatási Portál elektronikus oktatási rendszerének is, ahol másfél millió diák és tanár fogja használni.