A Balesetelhárítási Információs Keretrendszer feladata, hogy gyorsan áttekinthető, térképi megjelenítéssel is kombinált formában biztosítsa az operatív törzs számára a szükséges információkat.

Egy művelet hatékony irányítása nagyban függ az operatív törzs gyors, szakszerű döntéseitől. Ezekre a döntésekre jellemző, hogy:

  • nagy pszichikai terhelés mellett születnek
  • komoly, akár emberéletekre kiható súllyal bírnak
  • rövid idő alatt, nagy mennyiségű információ figyelembevételével jönnek létre

Lényeges tehát, hogy milyen támogatást kapnak a törzs tagjai az operatív művelet irányítása során.

A Geoview Systems integrált keretrendszere optimális megoldás a bevetések gyors és eredményes vezetésének támogatására.

A Balesetelhárítási Információs Keretrendszer feladata, hogy gyorsan áttekinthető, térképi megjelenítéssel is kombinált formában biztosítsa az operatív törzs számára a szükséges információkat, nagymértékben támogatva ezzel az adott művelet gyors és eredményes irányítását.

Főbb jellemzői:

  • Minden lényeges, az effektív műveleti tevékenységhez kapcsolódó információ megjelenítése a műveleti térképen
  • Könnyen kezelhető és módosítható taktikai helyszínrajz-kezelés
  • Együttműködés-támogatás és automatikus információ megosztás a helyszínen tevékenykedő parancsnok(ok), az ügyeleti központ(ok) és az operatív törzs között
  • A bevethető erők és eszközök valós információi alapján gyors és hatékony a munkaszervezés
  • Aktualizált beavatkozási sztenderdeken alapuló döntés-támogató rendszerrel és ellenőrzési listákkal csökkenti az emberi tévesztés lehetőségét, biztosítja a szakszerűséget, a jogszabályi megfelelést
  • Automatizált figyelő, figyelmeztető funkciók az operatív törzs tagjai számára
  • Automatikus naplózással támogatott eseménydokumentálás