Innovatív iparvállalatok és a kormányzati szektor igényeire szabott, tervrajzokra épülő, tervdokumentációval kapcsolatos tevékenységekre, valamint relációs adatbázisokra (Oracle, MS SQL stb.) épülő nyilvántartások hatékony kezelése.

ipari étesítményekMi a térinformatikai alaprendszer?

Innovatív iparvállalatok és a kormányzati szektor igényeire szabott, tervrajzokra épülő, tervdokumentációval kapcsolatos tevékenységekre, valamint relációs adatbázisokra (Oracle, MS SQL stb.) épülő nyilvántartások hatékony kezelése.

Jellemzői:

 • alfanumerikus és térbeli referenciával rendelkező adatok egységes információs rendszerbe történő integrálása
 • mind az épületekkel, építményekkel, mind a telephellyel (udvartér) kapcsolatos nyilvántartások beleértve az azokkal kapcsolatos vagyongazdálkodási és hasznosítási feladatok kiszolgálását is

A megoldások biztosítják:

 • a helyszínek nyilvántartását, (telephelyi zónák, épületek, épületszintek, épületrészek, helyiségek, építmények, kerítések)
 • a közlekedési útvonalak nyilvántartását, (utak, vasútvonalak, parkolók, járdák)
 • Az udvartéren és az épületekben futó különböző közművek (a vegyészeti hálózat szállított közegenként eltérő alhálózatait nem számítva több mint 20 közmű) nyilvántartását

A megoldás tartalmaz katasztrófa-megelőzéshez kapcsolódó speciális megoldásokat is, mint például:

 • Közlekedési/menekülési útvonalak nyilvántartása
 • Multi-detektoros fix mérőállomások illetve esetileg telepíthető, mobil érzékelők adatai alapján a különböző helyiségek és útvonalak használhatóságának automatikus kiértékelése
 • Az ügyeletes mérnök támogatása az esetleges vészhelyzeti esetben (az adatok rendelkezésre állásának biztosítása vészhelyzeti esetben, az informatikai hálózat sérülése mellett is a védett vezetési ponton).

A térinformatikai nyilvántartás kiterjed mind a tervek, mind a megvalósulási állapot (D-terv) nyilvántartására, külön kezelve a nyilvántartás szerkesztési és hiteles/publikált állapot.

Geoview térinformatikai alkalmazások:

Web12 – Térinformatikai nyilvántartó rendszer

A Web12 egy olyan térképi megjelenítő, melynek segítségével lehetőség nyílik az aktuális térinformatikai adatok megjelenítésére, lekérdezésére, és további feladatok elvégzésére.  Csatolható az üzemi GIS-hez, mint a nagy pontosságú grafikus nyilvántartó rendszer publikáló felülete.

Megjelenítés főbb elemei:

 • udvartér, telephely térképe
 • épületek, építmények szintrajzai
 • objektum adatok megjelenítése, szerkesztése

Karbon – Térképi adatokat nyilvántartó rendszer

Nagy pontosságú, tervdokumentáció karbantartást támogató grafikus megoldás, mely lehetővé teszi az adott objektum adatainak megjelenítését és szerkesztését.  Csomagokra épül, pl. kiadás karbantartása, visszaadott csomag formai és tartalmi ellenőrzése, jóváhagyása, bedolgozása.

Redline – Térinformatikai csoportmunka rendszer

A Redline egy olyan webes térképi szolgáltatás, mely során a felhasználó tetszőleges alakzatokat és megjegyzéseket rajzolhat fel a térképre anélkül, hogy a térképet felépítő rétegeken bármilyen módosítást végre kellene hajtania. Az alakzatok egy speciális térinformatikai rétegre kerülnek, amely kapcsolatban van az alaptérképet felépítő rétegekkel. Az így létrehozott alakzatok bekerülnek az adatbázisba, és ezek a felhasználók által felvitt információk további segítségként funkcionálhatnak a későbbi térképalapú munkafolyamatokban. A Redline szolgáltatások előnye, hogy az egyik felhasználó által felszerkesztett információk azonnal láthatóvá válnak a hasonló jogkörrel rendelkező felhasználók számára, így az egyes térképi megjelenítésre épülő részfeladatok hatékonyabban és gyorsabban elvégezhetők.

Típusai:

 • Térképi, helyszínrajzi alapadatok karbantartása
 • Helyfoglalás tervezésének karbantartása
 • Területfoglalással kapcsolatos változások karbantartása (MV és MUT)
 • Telekommunikációs eszközök helyszíneinek karbantartása
 • Környezetvédelmi monitorozó rendszer helyszíneinek karbantartása
 • Speciális átjutási lehetőségek és fizikai védelem helyszínek karbantartása
 • Veszélyes anyagok helyszín-nyilvántartásának karbantartása