Nyitott beállítási lehetőségek
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
Az EPER kibővített tulajdonságaival összefogja a komplex pályázati tevékenységet, és összekapcsolja a feladatokat és pályázati szerepköröket.